Αντιστροφείς HUAWEI – Video Παρουσίασης


SUN2000 8KTL-28KTL

SUN2000 8KTL-28KTL

Δοκιμή Photon: A+/A+ σε μέση και υψηλή ακτινοβολία.
Μέγιστος Βαθμός Απόδοσης 98.6%, Ευρωπαϊκός Βαθμός Απόδοσης 98.3%.
Εύκολος στην τοποθέτηση με βάρος <50kg.
Ενσωματωμένος διακόπτης DC.
Προστασία από υπερτάσεις Type II τόσο σε DC, όσο και σε AC.
Προστασίας από ανεπαρκή μόνωση και ρεύμα διαρροής (RCD)
2-3 MPPT (ανάλογα την ισχύ) και επιτήρηση ανά στοιχειοσειρά
Θύρες RS 485 και USB για εύκολη επικοινωνία και διαχείριση δεδομένων.
Οθόνη γραφικών LCD και τηλεμετρία
Ψύξη με φυσική κυκλοφορία χωρίς εξωτερικό ανεμιστήρα.
Προστασία IP65

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Νέος SUN2000 33KTL-Α

Νέος SUN2000 33KTL-Α

Μέγιστη Ισχύς 30kW (33kVA)
Μέγιστος Βαθμός Απόδοσης 98.6%, Ευρωπαϊκός Βαθμός Απόδοσης 98.4%.
Εύκολος στην τοποθέτηση με βάρος 60kg
Ενσωματωμένος διακόπτης DC.
Προστασία από υπερτάσεις Type II τόσο σε DC, όσο και σε AC.
Προστασίας από ανεπαρκή μόνωση και ρεύμα διαρροής (RCD)
4 MPPT – έως 8 στοιχειοσειρές με επιτήρηση ανά στοιχειοσειρά
Υποστηρίζει επικοινωνία δεδομένων μέσω της καλωδίωσης AC.
Ευφυής Διάγνωση Δυσλειτουργίας Πλαισίων (Smart IV Curve Diagnosis)
Ψύξη με φυσική κυκλοφορία χωρίς εξωτερικό ανεμιστήρα.
Προστασία IP65

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
SUN2000 36KTL/42KTL

SUN2000 36KTL/42KTL

Μέγιστη Ισχύς AC 40kW/400V και 47kW/480V αντίστοιχα
Μέγιστος Βαθμός Απόδοσης 98.8%, Ευρωπαϊκός Βαθμός Απόδοσης 98.6%.
Εύκολος στην τοποθέτηση με βάρος 55kg
Ενσωματωμένος διακόπτης DC.
Προσταία από υπερτάσεις Type II τόσο σε DC, όσο και σε AC.
Προστασίας από ανεπαρκή μόνωση και ρεύμα διαρροής (RCD)
4 MPPT και επιτήρηση ανά στοιχειοσειρά
Υποστηρίζει επικοινωνία δεδομένων μέσω της καλωδίωσης AC.
Ευφυής Διάγνωση Δυσλειτουργίας Πλαισίων (Smart IV Curve Diagnosis)
Ψύξη με φυσική κυκλοφορία χωρίς εξωτερικό ανεμιστήρα.
Προστασία IP65

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Έλεγχος - On line Παρακολούθηση

Έλεγχος - On line Παρακολούθηση

Καταγραφικό Smart Logger 1000

Καταγραφικό Smart Logger 1000

Επικοινωνία μέσω καλωδίων AC

Επικοινωνία μέσω καλωδίων AC

Ευφυής Διάγνωση Δυσλειτουργίας Πλαισίων (Smart IV Curve Diagnosis)

Ευφυής Διάγνωση Δυσλειτουργίας Πλαισίων (Smart IV Curve Diagnosis)

 

Για τους Όρους Εγγύησης, Πιστοποιητικά και Εργαλεία Υποστήριξης Επικοινωνήστε Μαζί μας